When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to go to the desired page. Touch device users, explore by touch or with swipe gestures.

Asak Hagemur gjør det enkelt å lage dekorative hagemurer med buer og hjørner. En hagemur skal gjerne også ha en funksjon – den skal for eksempel holde masser på plass inn mot en skråning, danne et blomsterbed eller markere et skille mellom to områder. Asak Hagemur er utviklet for nettopp dette!

• Husk å sikre mot tele.
• Underlaget for alle typer mur skal være stabilt av drenerende grus eller finpukk. Det er viktig med god drenering under muren.
• Ved bruk av toppstein bør denne limes.
• Lave murer (2-3 skift) kan legges direkte på drenerende og komprimert underlag. For et sikkert resultat bruk Asak sålebjelke.

Montering av mur med bakfylling
1. Etter utgraving av byggegrop legges fiberduk i bunnen og opp mot massene bak tilsvarende murens høyde. Isoler om nødvendig for å hindre telehiv.

2. Ta hensyn til overhøyde dersom det skal anlegges plen eller bed over tilbakefyllingen.

3. Legg så ned et dreneringsrør i bakkant av sålen.

4. Fyll med pukk/grus, avrett og komprimer.

5. Legg ut Asak sålebjelke og pass på at denne ligger i vater i begge retninger. Muren legges på sålebjelken i halvforbandt.

6. Når muren er montert settes en grunnmursplate (knotteplast eller lignende) inntil baksiden av muren.

7. Mellom grunnmursplaten og fiberduken fylles det med singel eller gjerne lettklinker (løsleca) for a danne en godt drenerende bakfylling. Obs! Om du ønsker å anlegge plen eller bed på toppen av bakfyllingen bretter du resten av fiberduken over de drenerende massene før du fyller på jord.

Husk at minimum 50% av den nederste blokken på muren alltid skal være dekket av massene iforkant av muren for god stabilisering.

HJØRNESTEINER

Asak Hagemur har to hjørnesteiner, en lang type (A) og en kort type (B). A har to kanter på 28 mm i enden.
Disse kappes enkelt av slik at hjørnestein A blir en tredje variant som vi kaller hjørnestein C.

RETT AVSLUTNING
For å lage en rett mur med en avslutning behøver man ikke å kappe,
men bruker A og B i annen hvert skift. (Se under fra skift 1 til 4.)

HJØRNE
Dersom man skal bygge et hjørne (90 graders vinkel) må
man kappe hjørnestein A slik at den blir til hjørnestein C. Bygg
muren skift for skift med hjørnestein B og C, se skisse:
Skift 1: C/B og skift 2: B/C

LÅSEKNASTER

Låseknastene er et supert hjelpemiddel når du skal bygge Asak Hagemur – og resultatet blir garantert snorrett! Låseknastene sparer deg for tid og sikrer korrekt linjeføring enten du ønsker å bygge vertikal mur eller skråstilt mur.

Låseknasten forskyver muren 1cm for hvert skift.

Bildet viser hvordan låseknasten skal stå i sporet ved en rett mur.

Hagemur Betong

Ønsker du at vi skal ta kontakt med deg? Legg igjen e-post og telefonnummer, så tar vi kontakt snart.