Skal du mure i vinter?

Husk antifrost!

Mapei Antifreeze N er en frosthindrende tilsetning til bruk ved arbeid med betong og murmørtel og gir flere fordeler:

  • Fremskynder herding slik at du forhindrer frostskade
  • Kloridfritt og uten skadelige salter
  • Medfører ikke korrosjon på bindere og armering
  • Kan brukes ved arbeider ned til -15°C

Brukes med bindemiddel av sement, mursement og kalk/sement.

Mapei Antifreeze N får du hos oss, se våre åpningstider her: https://g-b.no/kontakt-oss/