Trappeelement betong 40 cm

Trappeelement betong 40 cm gjør det mye enklere for deg å bygge en trapp!

Trappeelementet har en bruddkant på den ene siden og er slett på den andre, slik at du selv kan velge det uttrykket som passer best i ditt prosjekt.

535kr (stk)

På lager

Antall (stk)
fra 535 inkl. mva
Produktnr: 867294 Kategorier: , Stikkord: Leverandør: Asak Miljøstein AS

Beskrivelse

Trappeelementet leveres i grå/gråmix og i lengde 40 og 60 cm.

Asak Trappe-element er en moderne betongtrapp med en myk struktur i overflaten som gir liv til dekket. Den passer svært godt til ny og moderne byggestil, men er også velegnet i mer klassiske omgivelser.

 

 

 


 

 

Video

Monteringsanvisning

Monteringsanvisning og arbeidsbeskrivelse

Start med å planlegge hvor trappen skal stå og hvor mange trinn den skal ha. Merk ut hvor trappen skal legges. Ta mål og regn ut hvor mye materialer som vil gå med ut i fra lengde og helling.

Frostsikring er viktig, så ikke trappen påvirkes av temperatursvingninger og tele. Grav ut jord og stein for å komme under frostfri dybde, eller benytt markisolasjon som frostsikring. Ut i fra høyde-nivå og antall trinn, bør trinnhøyden normalt være mellom 12-17 cm og trinn-dybden mellom 30-50 cm. Trinnene bør ha en helling på ca. 1 cm, slik at regnvann ikke blir liggende i trinnene. Hvis trappen har mer enn 10 trinn, bør hvilerepos (dypt inntrinn) vurderes.

En god trappetrinn regel = 2 x opptrinn + 1 x inntrinn = 63-65 cm

rbeidsbeskrivelse trapp

 

1. Grav ut stein og teleutsatt jord til frostfri dybde, eller ta ut 40 cm dybde og legg markisolasjon.

2. Fyll opp med stein. Sørg for god drenering fra laveste punkt, så det ikke samler seg vann i gropen.

3. Legg et jevnt lag med grov grus over (eks 0-60 mm knust masse). Komprimer grusen med platevibrator eller -stamping.

4. Benytt jordfuktig betong under og bak opptrinnet. Legg det første opptrinnet, og kontroller at dette ligger i vater. Som opptrinn kan det benyttes Herregård murblokk, -granittkantstein eller ministøttemur.

5. Start nedenfra og arbeid deg oppover. Legg inntrinnene i knust masse, (2-4 eller 4-8 mm) 5 cm tykkelse, parallelt med kanten på opptrinnet.

6. Om ønskelig kan inntrinnet legges i jordfuktig betong direkte på grusen. Juster trinnene ned i betongen med gummi-hammer og kontroller med vater.

7. For stabilitetens skyld bør ikke -opptrinn og inntrinn ligge rett over hverandre.

8. Kontroller med vater at du beholder -hellingen fremover for best mulig vann-avrenning.

9. Sett opptrinnet langs bakkanten av inn-trinnet, med -jordfuktig betong under og bak. Kontroller hele tiden med vater.

10. Fyll opp med mer jordfuktig betong på -innsiden av opp-trinnet og for å få støtte til legging av neste trinn.

Arbeidsbeskrivelse trappeelement

trapp2

Trappeelementene egner seg til bygging av tørrtrapp. Tørrtrappen -beveger seg litt gjennom vinteren med tining og frysing.

Det er viktig at en tørrtrapp legges på et godt komprimert fundament av drenerende masser.

1. Grav ut stein og jord i riktig bredde, lengde og dybde. Beregn ca 20-40 cm bredere fundament enn selve bredden på trappen.

2. Legg fiberduk på hele arealet for å skille massene

3. Drensrør legges i bunnen av trappen

4. Drenerende masse legges ut og komprimeres.

5. Legg deretter et lag med finere drenerende pukk som skal være underbyggingen for trinnene, ca 10-15 cm tykkelse.

6. Begynn nederst med første trappeelement. Trinnet legges med et lite fall utover, 1cm. pr. trinn.

7. Neste trappeelement legges med 2-4 cm. overlapp på det første trinnet. Pass på at settelaget med drenerende pukk støtter godt oppunder.

Slik legges trinnene lag på lag til man når toppen, som skal være i høyde med topp terreng. Husk riktig fall på alle trinn.

 

 


 

 

Leverandør

Asak Miljøstein

Tilleggsinformasjon

Dimensjoner 60 × 37 × 15 cm
Antall i pall

16

Ønsker du at vi skal ta kontakt med deg? Legg igjen e-post og telefonnummer, så tar vi kontakt snart.