GODT NYTTÅR!

Vi legger bak oss nok et spesielt og utfordrende år, men samtidig har det vært både morsomt og lærerikt. Takket være gode samarbeidspartnere i kunder og leverandører, klarer vi å skape vekst. Selv i et år hvor ikke alt har vært i nærheten av normalen.

Vi i Granitt og Betongvare gleder oss og ser allerede frem til neste år. Da legger vi grunnlaget for fremtiden med å utvide tomten vi har i dag, med nye 3600 kvadrat. Noe som gir rom for å ha både flere og mere varer på lager.

Benytter også anledningen til å takke alle ansatte, som har lagt ned en imponerende innsats gjennom hele året. Med strenge koronarestriksjoner og tiltak, har de løst hverdagen på en forbilledlig måte.

Med dette ønsker jeg alle sammen en riktig god jul og et godt nytt år. Ta vare på hverandre og hold dere friske. Så sees vi i Strømsveien 312 for en hyggelig handel også i 2022.

Med vennlig hilsen Geir Inge.