Befaring på et prosjekt tilhørende Viking Entreprenør

For oss er det særdeles viktig at våre kunder føler seg ivaretatt og trygg på produktene de handler fra oss, derfor drar vi ut på befaringer til kundenes arena for å hjelpe til med løsninger og bruk av våre produkter.

Her har vi vært på befaring på et prosjekt tilhørende Viking Entreprenør As, hvor vi har levert flytstøp Plan R180 fra Mapei. Dette brukes til påstøp på balkonger.