Tiltak ved korona-virus.

Til alle våre kunder og leverandører.

Granitt og Betongvare gjør tiltak for å minimere risikoen for ytterligere smitte vedr korona-viruset.

Vi holder oppe fra kl.7-16 hver dag de neste 2 ukene, med noe redusert mannskap. Se vedlegg for mer utfyllende info.

Vi vil samtidig oppfordre alle til å gjøre det de kan for å hindre spredning av viruset.

Riktig god helg.

Til alle våre kunder og leverandører GB