Har du spørsmål?

Phone Icon 23 37 84 40
logo granitt og betongvare

Trekkekummer / Kabelkummer

Granitt og Betongvare AS har i sitt sortiment et utvalg av trekkekummer som tilfredsstiller de fleste av disse behovene slik at det er mulig å variere med valg av kummer.

Trykkfast skum i utsparingene muliggjør en enkel rørgjennomføring i kummen. Det kan ved hjelp av enkelt håndverktøy enten sages eller bores hull i skummet. Videre er 2 stk løfteanker montert på innsiden og trekkekroker kan monteres etter ønske. Rektangulære kabelkummer leveres med flytende ramme og støpejernslokk. Rektangulære trekkekummer leveres i 3 hovedutforminger, 1-lokks (730×700 mm), 2-lokks (1400×700 mm) og 3-lokks (2100×700 mm) i høyder a 500 mm og 700 mm, selvfølgelig med tilhørende flytende ramme og lokk. ( Låsbart eller uten lås ). I tillegg leveres justeringer på h=100 mm og h=200 mm. Betonglokk til kummene kan skaffes, men er ikke lagervare.

Trekkekummene er en svært viktig del av et kabelføringsanlegg, et anlegg for føring av signal- og strømførende kabler.

Kabelføringsanleggene bygges opp av kabelkummer, trekkerør, rørkanaler og gangbare kulverter. Kummene sikrer enkel adkomst til knutepunkter i kabeltraséen, og tillater arbeid enten direkte i kummen eller på bakkenivå, altså delvis utenfor kummen.

Rektangulære kabelkummer fra Granitt og Betongvare AS tilfredsstiller krav fra Statens Vegvesen, dimensjonert for akseltrykk på 260KN. Det som kjennetegner rektangulære kabelkummer fra Granitt og Betongvare AS er skumfeltet i utsparingene. Trykkfast skum i utsparingene muliggjør en tettere rørgjennomføring i kummen. Det kan ved hjelp av enkelt håndverktøy enten sages eller bores hull i skummet. Videre er 2stk løfteanker montert på utsiden. Kabelkummer leveres med flytende ramme og støpejernslokk.

Flytende ramme justeres ved hjelp av bolter. Kummen kan høydejusteres i 10 cm og 20 cm.

Det skal legges asfalt mellom betongdelen og støpejernsrammen.


Har du spørsmål?

Phone Icon 23 37 84 40
logo granitt og betongvare