Har du spørsmål?

Phone Icon 23 37 84 40
logo granitt og betongvare

Kumringer

Rør- og kumproduktene er i henhold til BASAL standard og gjeldene norsk standard, NS 3121 for rør og NS 3139 for kum. Våre produkter tilfredsstiller også kravene i den europeiske rør standardenog kum standarden NS-EN 1917.

Standard kummene leveres med løs pakning. Ingen standard kummer leveres med muffearmering. Skjøtene kan ikke garanters 100 % tette, det er ikke utført spesifikk tetthetskontroll. Laveste kvalitetsklasse – et prisgunstig alternativ. T-merket kummene leveres med løs pakning og er tett iht.

NS-3139. Anbefales der lekkasje kan føre til begrenset skade på konstruksjoner, omgivelser eller som forurensning. Anbefales benyttet til kummer til spillvann, fellesavløp og vannkummer uten drenering.

igT kummene blir levert med innstøpt pakning og er trykktestet iht. NS-3139. De har en økt godstykkelse, som bidrar til tette skjøter. Trykk-kraften som oppstår ved kompresjon av pakningen fanges opp av armeringen i muffen. Dråpetett ved 5 meter vannsøyle, og ved en tverr last på 5 tonn. Det vil si at hver enkelt kum som er merket igT har blitt testet med undertrykk og samtidig vannoverrisling, før det sendes ut til kunden. Anbefales ved spesielle forhold der konstruksjoner, omgivelser eller resipient er spesielt sårbar for lekkasje eller forurensning. igT anbefales brukt på kummer som skal være varig tette og tørre.


Har du spørsmål?

Phone Icon 23 37 84 40
logo granitt og betongvare