Har du spørsmål?

Phone Icon 23 37 84 40
logo granitt og betongvare

Isodren

Steinsenteret Granitt og Betongvare AS er nå forhandler av ISODREN-systemet.

isodren dreneringEnda et nytt og godt produkt er blitt en del av vårt sortiment. ISODREN-systemet består av drenerende og diffusjonsåpne isolasjonsplater, plugger, fiberduk, dekklist mv. som sørger for at alle konstruksjoner på eller under bakken isoleres og sikres mot fuktproblemer.

Fullstendig fuktsikring og mindre utgraving og tilkjøring av masser.


Platene som er utviklet på grunnlag av inngående forståelse av fuktmekanikk, har vært benyttet til drenering i 30 år i Sverige og nå i ca. 5 år i Norge. Fordelene er mange. Gamle kjellere kan enkelt isoleres og dreneres slik at man oppnår tørre konstruksjoner, sunt inneklima og god energiøkonomi. Nye bygninger oppnår det samme, og i tillegg kan det være betydelige innsparinger å hente i form av kortere byggetid, mindre utgraving og bruk av tilkjørt drenerende masse.

Lette, trykkfaste plater som innfrir TEK-10.

Platene er SINTEF- godkjent som veggdrenering og fuktsikring og innfrir kravene til TEK10. De er svært lette å arbeide med, kommer i ulike tykkelser og trykkfasthet og er selvsagt resistente mot vann og skadedyr. 50 års garanti fra produsenten.

Best i test.

ISODREN-platen har kommet best ut i et omfattende to-årig SINTEF- prosjekt der flere kjente løsninger ble prøvd ut både teoretisk og i feltforsøk. Les mere på www.isodren.no


Har du spørsmål?

Phone Icon 23 37 84 40
logo granitt og betongvare