Har du spørsmål?

Phone Icon 23 37 84 40
logo granitt og betongvare

Injeksjon

Injeksjonsmateriale benyttes ved vanntetting av betongkonstruksjoner eller murverk med riss og sprekker hvor det er pågående vannlekkasjer.


Har du spørsmål?

Phone Icon 23 37 84 40
logo granitt og betongvare