Har du spørsmål?

Phone Icon 23 37 84 40
logo granitt og betongvare

Flomsekker / Sandsekker

Sandsekker i Polypropylene

Polypropylensekkene brukes til:

  • flomsikring, midlertidig oppdemming av bekker /elver/diker/store rør og kummer.
  • til skytebaner
  • i skyttergraver/stillinger (paintball etc.)
  • i landbruket for å sikre landbruksfolier/duker
  • som emballasje til bolter/muttere/kjetting etc.
  • ballast til skiltføtter, reklameseil, indrettsanlegg, biler, telt, etc

Våre sandsekker er army green, super U.V.stabilisert i 4 år, m/knytesnor, tilfredsstiller Forsvarets krav

Sandsekkene lagerføres i størrelsene:

30 x 60 cm, 15 kg’s

30 x 120 cm, 30 kg’s


Har du spørsmål?

Phone Icon 23 37 84 40
logo granitt og betongvare