Har du spørsmål?

Phone Icon 23 37 84 40
logo granitt og betongvare

Spikma Kantstein

Den spikrede betongkansteinen ble tatt frem på slutten av 1960-tallet og har siden den gang blitt produsert av SPIKMA og Benders. Behovet for en ferdigprodusert kantstein vokste jevnt med økt biltrafikk og problemet som fulgte med. Man hadde behov for ett enkelt produkt som gikk fort å legge og hadde lave vedlikeholdskostnader.

Den spikrede kantsteinen har mange fordeler fremfor limt eller nedgravd kantstein. Den spikrede kantsteinen er helt væruavhengig og kan monteres selv om det regner eller er minusgrader. Det er mye enklere å justere under leggingen siden kantsteinen ikke spikres fast før man er helt fornøyd med plasseringen. Det er i tillegg enkelt å bytte ut en kantstein dersom ulykken skulle skje uten at det blir noen direkte skade på underlaget – ta bort den ødelagte kantsteinen, legg på ett nytt og spikre det fast. Enda en fordel med Benders Spikma kantstein er at den kan gjenbrukes hvis en trafikkøy eller lignende må flyttes.

Gjennom den enkle monteringen og vårt komplette sortiment har Bender Spikma blitt ett begrep i hele Nord-Europa og vi kan med stolthet si at den spikrede kantsteinen er markedets mest effektive kantstein.

Montering

Forarbeidet er minimalt ved montering av Spikma kantstein. For beste resultat anbefaler vi å feie underlaget rent for grus eller snø. Tenk også på at underlaget skal være jevnt, slik at kantsteinen ligger an langs hele sin lengde. Kantsteinen kan monteres både på det nedre og det øvre asfaltlaget. For en enklere og penere legging kan det med fordel brukes en krittsnor for å skape rette linjer. Pallene plasseres ut med jevne mellomrom og leggingen skjer enkelt med vår utleggervogn. På denne måten kreves det tingen tunge løft.

Spikring

All vår spikerkantstein leveres med ferdig monterte spikere som sitter fast med foringer av polyeten. Det vanligste verktøyet for spikring er vår elektriske meiselhammer, også kalt spikerpistol, med en ferdig montert spikertilsats. Ved lange strekker kan meiselhammeren monteres på en generatorvogn, som er en gjennomført og ergonomisk løsning tilpasset for spikring av kantsteinen. Ved kortere strekker kan det brukes en håndstøt som er konstruert slik at slagmekanismen låser seg selv når spikeren er helt nede.

Forsterkinger

Kantsteinen sitter ofte montert i utsatte miljøer der steinene i hjørner og svinger blir utsatt for høye belastninger. I de tilfellene der det ikke bakfylles med asfalt eller betong finnes det ett alternativ til Type B og Type D hvor man har ett ekstra hull til å fire ned ett armeringsjern som forsterkning. Man forborer da med ett 14mm og firer ned ett 12mm armeringsjern. Dette medfører at man får en betydelig forsterkning på de utsatte kantsteinene.

I vårt sortiment av spikrede kantstein finnes det en mengde ulike varianter og løsninger. For å få en bedre forståelse av hva de ulike modellene kan brukes til har vi skrevet en forklaring til kundene våres for å gjøre det enklere for deg å velge riktig produkt.

Våre kantsteiner finnes i radier fra 0,5 til 15m, både innvendige (konkave) og utvendige (konvekse). Overganger og avslutninger finnes både til høyre og venstre side. Når man prater om innersving og yttersving, høyre eller venstre så tar man alltid utgangspunkt i at man står midt på veien og ser mot veikanten.

Type A
Brukes på parkeringsplasser eller gater med lite trafikk og lav hastighetsbegrensning som for eksempel i et borettslag.

Type B
Brukes på veier med mer trafikk og der litt kraftigere produkter kreves som for eksempel gjennomkjøringer eller i byområder.

Type C
Er ett enklere produkt som brukes mest i parker, gårdsplasser eller gang- og sykkelsti.

Type D
Brukes ved sterkt trafikkerte områder der det kreves kraftigere avledere som for eksempel hovedveier.

Type F
Vår høyeste spikerkantstein som brukes på tungt trafikkerte gater og veier der ekstra kraftige avledere kreves. Kan brukes på industriområder.

Type H
Dette er en høyhastighetskantstein som skal brukes på veier med høy hastighetsbegrensning som for eksempel motorveier. Toppbelegget av asfalten legges alltid mot kantsteinen for å få en myk oppkjøring og ikke en avvisende kantstein.

Vårt brede sortiment av overfarts- og gangveiskantstein passer inn i de fleste behov. Av disse kantsteinene finnes det også konkave og konvekse kantsteiner med overganger til produktene i vårt øvrige kantsteinssortiment. Når kantsteinen skal brukes sammen med noen av våre belegningssteiner eller heller finnes det også en løsning for dette. Istedenfor den vanlige bakkanten kan man da få ett spikerblekk isteden, dette finnes i både Type R og Type T.

Type R
Er en lavvinkels kantstein som passer godt til for eksempel en garasjeoppkjørsel.

Type S
Har samme funksjon som Type R men produseres med en annen profil.

Type T
Denne kantsteinen passer utmerket til der gangveier krysser gaten eller ved ett overgangsfelt. Takket være sin rette fremkant gir det tydelige signaler til synsskadde om hvor gangbanen begynner og hvor den slutter.

Type U
Denne modellen har samme funksjon som Type T, men gir en mykere overgang. Denne er ikke kjørbar.


Har du spørsmål?

Phone Icon 23 37 84 40
logo granitt og betongvare